Horse Lovers Fun

De Maat


De Maat vormt samen met Den Diel een natuurgebied ten noorden van Rauw. Het meet ongeveer 145 ha. Het natuurgebied wordt beheerd door de gemeentediensten.

Vroeger was dit een heidegebied, maar omstreeks 1850 werd dit ontgonnen. Bovendien kwam in 1846 het Kempens Kanaal tot stand, dat het gebied in tweeën deelde. Het kalkrijke water van dit kanaal werd gebruikt om de heide te bevloeien, de zogenaamde wateringen, die dienst deden als hooilanden en, toen paardentractie in onbruik raakte, als populierenplantages.

Ook was er op de heide turf en spriet voorhanden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen er brandstofschaarste heerste, werd de spriet op industriële schaal ontgonnen. Toen deze winning na de bevrijding werd gestaakt restten er een aantal ondiepe vijvers. Deels werden deze als visvijver gebruikt, andere werden volgestort met afval.

Uiteindelijk werd het geheel omgevormd tot een natuurgebied.

Het deel De Maat ligt ten zuiden, en het deel Den Diel ten noorden van het kanaal. Het gebied bestaat uit hooilanden, loofbossen, vijvers en vennen, heide en moeras. Ten zuiden en oosten wordt het gebied omgeven door veel grootschaliger plassen voor zilverzandwinning.