Horse Lovers Fun

De Most


De Most is een zeer nat natuurgebied dat wordt ontwaterd door de Kleine en de Grote Hoofdgracht. Tegenwoordig bedraagt de oppervlakte 132 ha. Dit vormt, samen met het noordelijker gelegen domein Keiheuvel, een aaneengesloten natuurgebied. De laatste jaren werden al heel wat kleinschalige ingrepen uitgevoerd om de vegetatie te herstellen.

Met resultaat, want enkele uiterst zeldzame plantensoorten zoals wateraardbei, waterdrieblad en veenpluis worden opnieuw aangetroffen in het gebied.  Naast de buizerd, boomvalk en ransuil komen ook zeldzaamheden als de duinpieper, tapuit, en kleine plevier in dit gebied voor. Ook verschillende zeldzame diersoorten zoals moerassprinkhaan, bandheidelibel en porseleinhoen komen er voor.