Horse Lovers Fun

Pijnven


Het Pijnven is een Provinciaal Domein van 934 ha, dat is gelegen in de gemeenten Lommel, Hechtel-Eksel en Overpelt. Het gebied bevindt zich tussen de plaatsen Kerkhoven en Eksel. Daarbij gaat het om een voormalig heide- en stuifzandgebied dat vanaf 1904 werd beplant met grove den, ten behoeve van de productie van mijnhout.

Tegenwoordig tracht men meer variatie in het eentonige bos aan te brengen, waardoor het zich geleidelijk als loofbos zal ontwikkelen.

In het gebied zijn enkele heiderestanten aanwezig en een ven waaraan het bos zijn naam te danken heeft.

De zwarte specht, ransuil, buizerd, sperwer, wespendief en nachtzwaluw zijn bewoners van het bos. Uiteraard kunnen we tijdens een drie uur durende rit niet gans het domein bezichtigen. We beperken ons dan ook tot een stukje van het Lommelse gedeelte en een stuk van het gedeelte in Hechtel-Eksel.

Wil je toch meer zien dan zullen we dat moeten houden voor tijdens een dagrit.